Preventiemedewerker

085 – 130 54 63

De preventiemedewerker verplicht voor elke organisatie

Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor een aangestelde werknemer die de werkgever actief bijstaat op het gebied van veilige arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker kan daarin gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft daarom een soortgelijke rechtsbescherming als een lid van de ondernemingsraad.

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken (artikel 13 van de Arbowet, lid 7):

  • Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) speelt daarin een belangrijke rol.
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor afspraken over goede arbeidsomstandigheden.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken of het onderhouden van contacten met (externe) hulpverleners en arbeidsdeskundigen.

Maar hoe maak je de vertaalslag van wettelijk vereisten naar jouw organisatie?

Easy Compliancy software voor de preventiemedewerker helpt jou om inzicht te krijgen het organiseren van veiligheid binnen jouw bedrijf. Met behulp van onze kennisbank en de uitwerking daarvan op maat voor je eigen organisatie weet je voortaan precies wat je moet inventariseren, beheren en adviseren, maar ook welke andere collega’s daarbij een rol spelen.

De uitwerking is geheel in lijn met de activiteiten van je eigen onderneming.

Wat wij doen

In onze webapplicatie leg je precies vast hoe je aan de voor jouw organisatie geldende arbo-thema’s eisen voldoet. In sommige aspecten kan je wellicht zelf acteren en verantwoordelijkheid nemen. Voor andere processen kun je collega functionarissen toewijzen om die taken uit te voeren. Voor specialistische kennis kun je gebruik maken van andere (externe) deskundigen. Voor de benodigde registraties worden voorbeeld templates meegeleverd.

Hoe wij het doen

Geen idee hoe de rol van Preventiemedewerker moet worden ingevuld voor jouw specifieke bedrijfssituatie? Geen nood. Wij hebben met meer dan 30 jaar ervaring wél een idee. Dankzij onze kennis en onze kennisbank kan je snel jouw persoonlijke handboek vormgeven. Je hebt daarbij zelf geen uitgebreide kennis van alle 80 Arbo subthema’s nodig. Door vragen te beantwoorden en keuzes te maken, wordt de structuur van je handboek bepaald. Uiteraard laten we arbo-thema’s en -bepalingen die niet op jou van toepassing zijn weg. En wil je deskundig advies bij de implementatie van je handboek? Ook dan is één van de Easy Compliancy consultants je graag van dienst.

Dynamische data

Het handboek Preventiemedewerker voor jouw organisatie met gekoppelde verantwoordelijkheden, taken, en registratietemplates is 24/7 online beschikbaar. Middels een handige zoekfunctie kunnen ook management, collega’s en desgewenst andere (externe) betrokkenen de arbo-informatie altijd inzien.

Is er een verandering in je organisatie of in de wetgeving? Het Preventiehandboek kan dan automatisch worden bijgewerkt, zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Informatie is duidelijk herkenbaar als beleidsstukken, procedures en instructies en natuurlijk ontbreekt de noodzakelijke naslag niet.

Calamiteitenplan

Is er al een Calamiteitenplan opgesteld voor jouw organisatie? Verwijs dan daarnaar in jouw handboek voor de preventiemedewerker.
Heb je nog geen calamiteitenplan of wil je jouw bestaande calamiteitenplan eenvoudig vernieuwen?
Klik dan onderaan de pagina op Direct bestellen bij de Aanvulling Calamiteitenplan.

Quickstart aanvragen

Hoe werkt het?

  • Kies je abonnementsvorm en meld je aan.
  • Log in en beantwoord de vragen die je ontvangt.
  • Ken taken en verantwoordelijkheden toe jezelf of collega’s.
  • Publiceer en gebruik het handboek online.
  • Gebruik de digitale omgeving als naslag voor de Arbothema’s
  • Houdt essentiële registraties in het systeem bij.

Start nu

Selecteer het abonnement dat bij jouw organisatie past. Na het invullen van je basisgegevens sturen wij een link waarmee je inlogt en direct aan de slag kunt.

Preventiemedewerker - MKB

Tot en met 25 medewerkers

€ 29,- € 299,-

Direct bestellen Direct bestellen

Preventiemedewerker - MKB+

Tussen 26 en 100 medewerkers

€ 59,- € 649,-

Direct bestellen Direct bestellen

Preventiemedewerker - Enterprise

Meer dan 100 medewerkers

€ 89,- € 999,-

Direct bestellen Direct bestellen

Preventiemedewerker - MKB

Inclusief Calamiteitenplan

€ 39,- € 399,-

+ €99,- per extra locatie p/j

Direct bestellen Direct bestellen

Preventiemedewerker - MKB+

Inclusief Calamiteitenplan

€ 69,- € 749,-

+ €99,- per extra locatie p/j

Direct bestellen Direct bestellen

Preventiemedewerker - Enterprise

Inclusief Calamiteitenplan

€ 99,- € 1099,-

+ €99,- per extra locatie p/j

Direct bestellen Direct bestellen

Wij werken o.a. voor