FAQ

085 – 130 54 63

Ja, de licenties zijn gekoppeld aan het aantal medewerkers in uw organisatie. Op- en terugschalen is altijd mogelijk. Wanneer het aantal medewerkers van uw organisatie dusdanig is veranderd kunt u contact met ons opnemen.

Er worden regelmatig nieuwe normen en wet- en regelgeving toegevoegd. Voor een specifieke wens kunt u altijd even bellen of mailen.

Kennis van uw eigen organisatie en enige affiniteit met de betreffende norm of wetgeving.

Nee, het certificeren is voorbehouden aan specifieke certificeringsinstanties. Easy Compliancy helpt alle benodigde acties en verantwoordelijkheden te beleggen. Niet elke organisatie of norm/wet eist certificering. U moet wel aantoonbaar compliant zijn.

Easy Compliancy is een doorontwikkeling van een product wat bestaat sinds 1999. Er zijn inmiddels enkele honderden gebruikers.

Nee, we zetten onze tool zo scherp mogelijk in de markt. We willen ook in de prijsstructuur geen extra complexiteit.

Nee, per locatie zijn vaak verschillende taken, personen en verantwoordelijkheden van toepassing. Is dit het geval, dan genereert iedere locatie een eigen handboek en is er sprake van een eigen licentie.

Ja, de omvang en het gebruik van het systeem worden afgestemd met de branche- organisatie of vereniging.

Het systeem met de bijbehorende data blijft gewoon staan. Er kan een nieuwe collega worden toegewezen als beheerder van het systeem. Alle taken en verantwoordelijkheden zijn dynamisch toe te wijzen aan één of meerdere functies, rollen of personen.